banner

SO

 

Samhällsorienterande ämnen

 

”Allt har en historia. Ingenting händer utan orsaker”

I de samhällsorienterade ämnena såsom historia, geografi, samhällskunskap och religion försöker jag få eleverna att se samband. Jag försöker arbeta på ett sätt så att eleverna lär sig att kopplingen mellan dåtid-nutid-framtid blir tydlig.

Ett av mina mål med mina ämnen är att eleverna ska förstå sambandet mellan orsak, handling och konsekvenser. Vilket jag anser genomsyrar alla mina fyra ämnen.

Vi arbetar återkommande med aktuella händelser runt omkring vår jord. Genom nutidsorientering varje vecka får jag se hur eleverna diskuterar och resonerar kring aktuella händelser.

Vi arbetar i fyra veckors perioder med de olika ämnena. Vi arbetar hela tiden med olika examinationer. Det kan vara allt från prov till muntliga föredrag till teateruppvisningar.

För att stärka den demokratiska andan så är eleverna ibland delaktiga i beslut om arbetsätt och examinationer.

 
Hanna Bakiras

Hanna Bakiras - SO

 

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies