banner

Ansökan till Vesterhavsskolan

För att söka till oss fyller du i "Ansökan om plats" och skickar den till:

Vesterhavsskolan

Elvägen 4
311 40 Falkenberg

 

Vesterhavsskolan är öppen för alla elever som skall börja i årskurs 6. Att som blivande elev ha ett stort intresse för någon av skolans profilinriktningar ser vi som en förutsättning för ett lyckat val av en skola med specialinriktningar.

Sista ansökningsdatum 15:e februari, för elever som söker till höstterminen i årskurs 6.

Ansökan till andra årskurser beviljas i mån av plats.

Urval vid flera sökande än platser:

1. Syskon på skolan. Syskonförtur får den elev som har syskon på skolan det läsår eleven börjar,
    d v s syskonen kommer att gå minst ett läsår tillsammans på skolan . 

  •    Vid antagningen till elevens normala startår på skolan, årskurs 6, gäller att syskon har förtur.
  •    Vid antagning i mån av plats till sökt profilinriktning vid andra tider på året gäller inte syskonförtur.

2. Ködatum (anmälningsdatum)

 

Blankett_ansokan_Vesterhavsskolan_20170130.pdf 

 

OBS! Besked om antagning ca 15 mars.

 

Skollagen.
10 Kap, Fristående skola, 39§

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

För Vesterhavsskolan gäller då det omvända, rektor kan neka sökande elev plats på skolan om denne bedöms ha ett omfattande stödbehov, assistansbehov etc, i det fall elevens hemkommun inte vill kompensera skolan för de merkostnader som ett antagande till skolan skulle innebära.

 

För att kunna läsa PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerat på din dator.
Det kan du kostnadsfritt ladda ner här ».

 

 

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies