Årskurs 7

Inför hösten 2021

Nedan finner du information inför skolstarten i augusti 2021 för dig som ska börja årskurs 7.

Blanketter:
Vid skolstart kommer ni få hem flera blanketter som rör verksamheten.
För att planera verksamheten ber vi er fylla i nedan blanketter och skicka till skolan via brev eller mail så snart som möjligt, dock senast
15 maj 2021.

Blanketter skola
Ordningsregler
Förväntansdokument
Låneavtal
Samtycke resor
Samtycke foto/film
Profilval

Blanketter elevhälsan
Begäran journal
Egenvård
Specialkost

 

Möjlighet att besöka skolan innan skolstart:
I nuläget kan vi på grund av pandemin inte välkomna er till ett besök på skolan. Läget kan dock förändras och vi hoppas på förändrade förutsättningar. Vi kommer att uppdatera er kring möjligheterna under våren.

Skoltider:
Eleverna går enligt schema. Skoldagen börjar tidigast 08.10 och slutar senast 16.00.

Schoolsoft
Schoolsoft är vår interna informationskanal. Vårdnadshavare får inloggning av skolan till denna plattform via brev under sommaren. I
brevet kommer mer information om Schoolsoft.

Du förväntas vara gå in på Schoolsoft minst varje vecka för att hålla dig uppdaterad kring skolans information, veckobrev, frånvaroanmälan etc. Länk till plattformen finns på hemsidan

Restaurangen och cafeterian:
I restaurangen äter vi lunch. Specialkost ansöks via skolsköterska. Restaurangen arbetar efter råden från livsmedelsverket att servera bra måltider i skolan. I de nya råden “Bra måltider i skolan” kan man utläsa att möjligheten att äta en god och trevlig lunch är viktig för såväl kropp och knopp som för själen. Detta ger alla, oavsett bakgrund, möjligheter till bra matvanor och rätt förutsättning att klara av
skolan. Att satsa på skollunchen är att satsa på trivsel, kunskap, jämlik hälsa och en hållbar framtid. På skolans meny ser du alltid dagens vegetariska och fisk minst en gång i veckan. Vatten och mjölk finns som måltidsdryck och varje dag serveras
en dignande salladsbuffé. Vi erbjuder inte vegansk kost. Cafeterian är öppen på morgonen och en bit in på förmiddagen för de som
vill köpa frukost. På eftermiddagen är den öppen och erbjuder då mellanmål. Betalning sker via Swish eller med kontokort.

Frånvarorapportering:
Frånvaro anmäls via Schoolsoft före kl. 8.00 på morgonen. Skriv i kommentarsfältet vad frånvaron beror på.

Digitala verktyg:
På Vesterhavsskolan finns digitala verktyg tillgängliga för alla elever. Här använder vi dock digitala verktyg restriktivt och enbart när dessa kan hjälpa till att förstärka pedagogiska processer för ökad måluppfyllelse för eleverna. Vi använder istället oftast andra läromedel
i vår undervisning, såsom böcker eller annat liknande material. Det är alltid lärarna som beslutar när och hur digitala verktyg ska användas i undervisningen. När eleverna arbetar med digitala verktyg använder de Ipads.

Uppföljning:
Löpande följer vi upp elevernas lärande och progression. Varje termin har mentorerna utvecklingssamtal med barn/elev och vårdnadshavare. Vid samtalet på hösten ligger fokus på barnets/elevens trivsel och upplevelse i skolan, samt uppföljning av förra samtalet. På vårens samtal pratar vi mer om kunskapsuppföljning och skolarbetet.

Vi följer upp att alla våra verksamheter lever upp till de grundläggande krav som står i gällande styrdokument. Vi följer upp verksamheternas måluppfyllelse utifrån tre övergripande kvalitetsaspekter:
-Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen?
-Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra elever och föräldrar med
utbildningen?
-Ändamålsenlig kvalitet – hur går det får våra elever sedan de lämnat
utbildningen?

Skolskjuts:
Hemkommunen är inte skyldig att sörja för skolskjuts om elever väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i. Falkenbergs kommun har dock policyn att tilldela elever busskort, i de fall eleven ändå skulle fått ett sådant om den valt att gå på den skola kommunen valt för eleven. Vesterhavsskolan erbjuder sig att betala halva kostnaden under terminstid för kortet “period ungdom” som i nuläget kostar 365kr/månad och som gäller dagar/kvällar/helger/lov. Detta gäller alltså för de
elever som har nedan avstånd till vår skola och som kommunen inte betalar för.

4 km åk 7-9
Vesterhavsskolan har ansvaret för eleverna när eleverna är i skolan, under schemalagd skoltid. När det gäller transport till och från skolan är det alltid vårdnadshavarna som ansvarar för sina barn.

Lokaler 20/21:
Årskurs 7-9 går på Arena Vesterhavet.

Kalendarium:
Ht 2021:
Skolan startar: 19 augusti
Studiedagar: 30 september, 19 november
Höstlov: vecka 44
Skolavslutning: kvällstid 21 december
Vt 2022:
Skolan startar: 12 januari
Sportlov: vecka 8
Studiedagar: 27 april
Påsklov: vecka 15
Lovdag: 27 maj
Skolavslutning: kvällstid 13 juni
Kontaktvägar:
-Generell information läggs ut på Schoolsoft.
-Epost används för kontakt med enskild personal.
-Telefonnummer: 0346-122 20.

Första skoldagen:
Första skoldag är 19 augusti. All information inför dagen kommer att
läggas ut några veckor innan skolstart på Schoolsoft.

Högstadiet

Vesterhavsskolans högstadium har 300 elever i årskurs 7-9. Skolan grundades 2009 och har under alla år nått höga studieresultat.

Ordning och arbetsro prioriteras högt och är en av faktorerna till de höga resultaten. Skolan riktar sig till elever som tar sin utbildning på allvar och vill lära sig. Det som är utmärkande för Vesterhavsskolan är att vi fokuserar på några få principer och i kombination med elever som gör sitt bästa, lärare som har en stark tro på att eleven kan och föräldrar som är engagerade och hjälpsamma, uppnår vi våra mål.

På Vesterhavsskolan jobbar vi progressionsinriktat, för att säkerställa att oavsett nivå så rör sig eleven framåt i kunskapsinlärningen, vilket är lika viktigt som provresultat och betyg. Vi jobbar kollaborativt i såväl lärarrum som klassrum. Tillsammans kan vi mer och utvecklas som individer och som grupp.

Eleverna har möjlighet att välja en profilinriktning, ett ämne som de fördjupar sig i under den tid som i läroplanen ligger som elevens val. Vesterhavsskolan erbjuder musik, dans, fotboll, friidrott och tennis.