Personal

Svenska/SO

Bengt Walter
b.walter@hertigen.se

Huvudman/Rektor/VD

Jessica Dahlman Isaksson
j.d.isaksson@vesterhavsskolan.se

svenska/spanska

SO

Engelska/Tyska

Administration

Bibliotek

SO

Engelska/Franska

Idrott

Musik

Matte/NO

Dans

Anette Larsson Hammarberg
a.hammarberg@vesterhavsskolan.se

Specialpedagog

Birgitta Bengtsson
b.bengtsson@vesterhavsskolan.se

Skolsköterska

Italienska/Engelska

Bild

Christoffer Nordberg
c.nordberg@vesterhavsskolan.se

Matte/NO

Studie- och yrkesvägledare

Svenska/Musik

Skolvärd

Fotboll

Fotboll

Fredrik Strandqvist
f.strandqvist@vesterhavsskolan.se

Trä- och metallslöjd

Svenska/SO

Matte/NO

Fotboll/Resurs

Matte/NO

Kommunikatör/Svenska/SO

Kurator

Matte/NO

Matte/NO

Lokal och mat

Vaktmästare

Matte/NO

Hemkunskap