Ansökan ledighet

Skolan förhåller sig väldigt restriktivt till att bevilja ledighet.
Endast om eleven når alla kunskapskrav kan ledighet vara aktuell.

Fyll i ansökan och lämna till Lina Ahl.

BLANKETT ANSÖKAN OM LEDIGHET