Ansökan

För att söka till oss fyller du i ”Ansökan om plats” och skickar den till:

VESTERHAVSSKOLAN
Elvägen 4
311 40 Falkenberg

Årskurserna 6-9

Vesterhavsskolan är öppen för alla elever som skall börja i årskurs 6. Att som blivande elev ha ett stort intresse för någon av skolans profilinriktningar ser vi som en förutsättning för ett lyckat val till skolan.

Sista ansökningsdatum 15:e februari, för elever som söker till höstterminen i årskurs 6.

Ansökan till andra årskurser beviljas i mån av plats.

Urval vid flera sökande än platser:

1. Syskon på skolan. Syskonförtur får den elev som har syskon på skolan det läsår eleven börjar, d.v.s. syskonen kommer att gå minst ett läsår tillsammans på skolan.
◦ Gäller vid antagningen till elevens normala startår på skolan, årskurs 6, gäller att syskon har förtur.
◦ Vid antagning i mån av plats till sökt profilinriktning vid andra tider på året gäller inte syskonförtur.

2. Ködatum (anmälningsdatum)

Ansökan registreras hos oss. Kvittens på mottagen ansökan skickas till den adress som angivits på ansökan.

BLANKETT ANSÖKAN OM PLATS

OBS! Besked om antagning ca 15 mars.

För att kunna läsa PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerat på din dator.

Det kan du kostnadsfritt ladda ner här

Årskurserna F-5

Fr o m läsåret 2019-2020 planerar skolan att starta undervisning också i årskurserna F – 5.

Intresseanmälan om att gå på Vesterhavsskolan görs genom att skicka in ifylld ansökningsblankett till skolan.
Kvittens på mottagen ansökan skickas till den adress som angivits på ansökan.
Klicka på nedanstående länk för att ladda hem blankett.

BLANKETT ANSÖKAN OM PLATS

OBS! Besked om antagning ca 15 mars.

För att kunna läsa PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerat på din dator.

Det kan du kostnadsfritt ladda ner här