Ansökan

Antagning nya elever till Vesterhavsskolans högstadium
fr. o. m. läsåret 2021.

Ny organisation för stadieindelning har införts i Falkenbergs kommun. Numera gäller följande ordning, lågstadium, F-3, mellanstadium, 4-6 och högstadium 7-9. Från läsåret 2021 har också Vesterhavsskolan denna nya stadieorganisationen. Det betyder dock att antagningsförfarandet är haltande innan den nya stadieorganisationen är helt på plats.

Fram tills nu, höstterminen 2020, har Vesterhavsskolan antagit elever som skall börja högstadiet i årskurs 6. Detta är inte längre möjligt då elever som skall börja på högstadiet kommer att göra det i årskurs 7.

Omläggningen innebär för Vesterhavsskolans del att färre elever än vanligt kan antas nästkommande läsår. Det beror på att Vesterhavsskolan från höstterminen 2019 är en komplett F-9 skola. Egna elever vandrar nu upp från mellanstadiet till högstadiet.

Låg- och mellanstadiet har två klasser i vardera årskurs medan högstadiet 7-9 har fyra klasser per årskurs. Just i brytningen, innan allt är på plats, betyder det att endast en klass med 25 elever kan beredas plats på skolans högstadium. Nästkommande läsår igen kommer skolan att anta elever i det antal som kommer att gälla framåt.

Höstterminen 2021 kommer skolan att anta 25 elever i årskurs 7.
Höstterminen 2022 och vidare kommer skolan att anta mellan 50 och 60 elever i årskurs 7.

Falkenberg den 15 augusti 2020

Bengt Walter, rektor

För att söka till oss fyller du i ”Ansökan om plats” och skickar den till:

j.boman@vesterhavsskolan.se

eller

VESTERHAVSSKOLAN
Elvägen 4
311 40 Falkenberg

Vesterhavsskolan är öppen för alla elever som ska börja i årskurs F-9. Att som blivande elev ha ett stort intresse för någon av skolans profilinriktningar ser vi som en förutsättning för ett lyckat val till skolan.

Antagning beviljas i mån av plats.

Urval vid flera sökande än platser:

1. Syskon på skolan. Syskonförtur får den elev som har syskon på skolan det läsår eleven börjar, d.v.s. syskonen kommer att gå minst ett läsår tillsammans på skolan.

2. Ködatum (anmälningsdatum)

Ansökan registreras hos oss. Kvittens på mottagen ansökan skickas till den adress som angivits på ansökan.

BLANKETT ANSÖKAN OM PLATS

För att kunna läsa PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerat på din dator.

Det kan du kostnadsfritt ladda ner här

Vi kan tyvärr inte kan svara på frågor om plats i kö, då många olika faktorer spelar in och det är först vid intagning som alla bitar faller på plats.