Ansökan

 

Vesterhavsskolan är en grundskola F-9 som är öppen för alla elever att söka till. På skolan går barn och ungdomar från alla delar av kommunen, också från grannkommunerna. Antagning sker normalt till förskoleklass och årskurs 7. Till övriga klasser sker antagning i mån av plats.

Ansökan till skolan görs digitalt.

Sista ansökningsdag till läsåret 24/25 är 31 december 2023.

Antagningsbesked skickas ut runt 1 februari 2024. 

ANSÖK TILL VESTERHAVSSKOLAN HÄR

När vi mottagit er ansökan skickas automatiskt en bekräftelse i retur till er.

Vid antagningen grundar sig skolans urval på följande principer.

Vid flera sökande än platser gäller:

  • tid för ansökan

Observera att förtur gäller för:

  • elever i skolans förskoleklass som skall börja i årskurs 1.
  • sökande som har syskon på skolan det läsår som ansökan avser.

För ansökningar som inte avser förskoleklass eller åk 7, vänligen kontakta administrationen på telefon 0346-12220 för vidare handläggning.
Erbjudande om plats lämnas i det fall ledig plats uppstår. Samma kriterier gäller som för ordinarie antagning.

Laglig reglering av antagningsförfarandet.

Skollagen 10 kap. 35§  Skollag (2010:800) | Lagen.nu

Skolinspektionen.se Kötid som urvalsgrund på fristående skolor (skolinspektionen.se)

Skolan använder sig vid antagningen av urvalsgrunderna anmälningsdatum och syskonförtur vilka är godkända av Skolinspektionen.

För frågor kring ansökan kontakta

Intendent Jenny Boman.

j.boman@vesterhavsskolan.se