Fritidshemmen

Vi på Vesterhavsskolans fritidshem har som mål att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Vi vill främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I verksamheten får eleverna möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar.

Utifrån vårt styrdokument LGR22 utformar vi undervisningen på fritidshemmet. Vi utgår från elevernas intresse och erfarenheter samt anpassar undervisningen efter deras olika förutsättningar.

Betydelsefulla inslag i vår verksamhet är natur, kultur och rörelse/hälsa vilket gör att vi arbetar såväl inomhus som utomhus.

Det viktigaste för oss är att tillsammans med eleverna hitta glädjen i vår verksamhet.

På Vesterhavsskolan arbetar vi för en riktigt bra skol- fritidsverksamhet och har därför sex studiedagar per läsår där all fritidspersonal deltar.

Vi ser gärna att du som vårdnadshavare ordnar omsorg på annat vis dessa dagar. Om du inte har möjlighet till det håller verksamheten öppen  med vikarierande personal.

Under sommaren stänger fritidshemmen i fyra veckor, vecka 28-31. Veckorna vi har stängt är avgiftsfria. Måndag vecka 32 välkomnar vi alla tillbaka.

Fritids Plus för dig som är arbetslös eller föräldraledig

På Vesterhavsskolan finns möjlighet att ansöka om Fritids Plus. Fritids Plus innebär att alla barn mellan sex och nio år erbjuds plats på fritids efter skoldagen och fram till klockan 15, till samma kostnad som en ordinarie fritidsplats. Alla barn har rätt till Fritids Plus till och med vårterminen det år de ska fylla tio år.

Fritids Plus gäller endast under ett läsår i taget och inte under studiedagar eller lov. Detta innebär att alla barns Fritids Plus-placeringar avslutas läsårets sista dag. Därför måste du göra en ny ansökan för kommande läsår. Du kan säga upp platsen tidigare för ditt barn om du vill det, uppsägningstiden är då 60 dagar.

Fritidshemmen består av fyra avdelningar

Upptäckarna: F-klass
Helena Lund, Veronica Boman, vakant
Tel. 073-885 27 04

Spanarna: Åk.2
Felicia Kling, Frida Ericsson & Stefan Karlsson
Tel. 073-885 27 06

 

 

Vi håller öppet 06.30-18.00

Äventyret: Åk.1
Krolina Qvarnström, Fanny Isaksson & Narges Husseini
Tel. 073-885 27 00

Klubben: Åk.3-6
Sofia Hansson, Jenny Lembke, Lara Hassan & Clara Jildenhem
Tel. 073-885 27 03