Fritidshemmen

Vi på Vesterhavsskolans fritidshem har som mål att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Vi vill främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I verksamheten får eleverna möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar.

Utifrån vårt styrdokument LGR 11 utformar vi undervisningen på fritidshemmet. Vi utgår från elevernas intresse och erfarenheter samt anpassar undervisningen efter deras olika förutsättningar.

Betydelsefulla inslag i vår verksamhet är natur, kultur och rörelse/hälsa vilket gör att vi arbetar såväl inomhus som utomhus.

Det viktigaste för oss är att tillsammans med eleverna hitta glädjen i vår verksamhet.

Våra avdelningar är:

Äventyret År F-1
Tel: 0738-852703
Hemvist på andra våningen i Villan.

Spanarna År 2-5
Tel: 0738-852704/0738-852705
Hemvist på andra våningen på Hertigen.

Vi håller öppet 06.30-18.00, öppning och stängning sker på Villan.
Frukosten serveras i matsalen på Hertigen, 7.30-8.00.
Efter frukosten är vi ute tills skolan startar 08.15.
Mellanmål serveras 13.45 för Äventyret och 14.10 för Spanarna.

På schoolsoft delar vi varje vecka vårt veckoschema med info om innehåll och var vi håller till.

Då skolan har studiedagar håller fritids öppet som vanligt.

Under sommaren stänger fritidshemmen i fyra veckor.