Fritidshemmen

På Fritidshemmen vill utforma något unikt tillsammans med våra elever.
Vårt mål är att eleverna ska mötas av utmaningar och upplevelser i varje rast och på fritidstiden, både vad det gäller styrda aktiviteter och vad det gäller deras egen kreativitet.
I enlighet med vårt styrdokument, Lgr 11 är vårt uppdrag att ”Stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.”

Vi hyser stor tilltro att eleverna är nyfikna och ser ”världen” på ett mer spännande sätt än vi. Därför jobbar vi såväl inomhus som utomhus med enkla, relativt avskalade miljöer där det finns en grund men där framför allt elevernas idéer kommer att skapa en dynamisk och föränderlig miljö. Genom detta utmanar vi också invanda hållmönster.

Våra fritidshem Äventyret, Spanarna och Klubben håller öppet 6.30-18.00.
Fritids öppnar och stänger på andra våning i Villan.

Äventyret är för åk F-1 Tel.nr: 0738-852703
Spanarna åk 2-3 Tel.nr: 0738-852704
Klubben åk 4-5 Tel.nr: 0738-852705

På fritids serveras frukost 7.30-8.00 och om ditt barn ska äta frukost vill vi gärna att det är på plats senast 7.20 då vi ska gå till Hertigen. De barn som inte äter frukost stannar i Villan med personal. Mellanmål serveras kl. 13.45 för Äventyret, kl. 14.00 för Spanarna och kl. 14.30 för Klubben.
På Vesterhavsskolan håller vi öppet på fritids på studiedagar.