Fritidshemmen

Vi på Vesterhavsskolans fritidshem har som mål att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Vi vill främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I verksamheten får eleverna möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar.

Utifrån vårt styrdokument LGR 11 utformar vi undervisningen på fritidshemmet. Vi utgår från elevernas intresse och erfarenheter samt anpassar undervisningen efter deras olika förutsättningar.

Betydelsefulla inslag i vår verksamhet är natur, kultur och rörelse/hälsa vilket gör att vi arbetar såväl inomhus som utomhus.

Det viktigaste för oss är att tillsammans med eleverna hitta glädjen i vår verksamhet.

Fritidshemmen består av fem avdelningar

Upptäckarna: Här går eleverna från förskoleklasserna.

Personal: Karolina Qvarnström, Michaela Lindgren & Amanda Nilsson

Telefonnummer: 0738-852700

Äventyret : Här går eleverna från åk 1. 

Personal: Felicia Kling, Clara Thorsson & Stefan Karlsson

Telefonnummer: 0738-852706

Spanarna: Här går eleverna från åk 2.

Personal: Magdalena Ekman, Helena Lund & Dennis Jansson

Telefonnummer: 0738-852709

Detektiverna: Här går eleverna från åk 3.

Personal: Fanny Isaksson och Valentino Masic.

Telefonnummer: 0738-852703

Klubben: Här går eleverna från åk 4-6.

Personal: Joel Nilsson & Sofia Hansson

Telefonnummer: 0738-852704

 

Vi håller öppet 06.30-18.00 varje dag.

Frukosten serveras:

07.30-08.00 i restaurangen på Hertigen. Vi ser gärna att de elever som ska äta frukost är på plats 07.30 för att få en lugn start på dagen. Alla elever som lämnas mellan 07.30- 07.50 följer med till restaurangen. Från 07.50 är alla ute på gården fram till skolan börjar 08.15.

Mellanmålet  för fritids serveras:
Upptäckarna: 13.45
Äventyret: 14.00
Spanarna: 14.15
Detektiverna/Klubben: 14:30

Måltider under lov:
Frukost: 07.30
Lunch: ca 11.00
Mellanmål: som ovan. 

På Schoolsoft delar vi varje vecka vårt veckoschema med info om innehåll och var vi håller till.

Då skolan har studiedagar håller fritids öppet men för att kunna arbeta för en riktigt bra skol- och fritidsverksamhet för barnen har Vesterhavsskolan beslutat att ha några gemensamma studiedagar under läsåret. Fritids meddelar hemmen om dagarna i god tid.

 

 

Om du som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna omsorg på annat vis dessa dagar kommer verksamheten att vara öppen för er men då med vikarier.

Fritids kommer att lämna ut anmälningsblankett angående omsorgsbehov inför varje tillfälle.

Under sommaren stänger fritidshemmen i fyra veckor, vecka 27-30. Veckorna vi har stängt är avgiftsfria. Måndag vecka 31 välkomnar vi alla tillbaka.

Bra att veta:

 • På din första dag kommer det att finnas en namnad plats i kapprummet på Villan/ Hertigen där du lämnar väska, ytterkläder och skor. Där finns även plats för dina extrakläder. 
 • Namna era kläder så att de lättare hittas av ägaren när de kommit på villovägar. Under varje lov skänker vi kvarglömda kläder till välgörande ändamål.
 • Skolan står för frukt varje dag. 
 • Schoolsoft är vår kommunikationskanal vad gäller allt som rör skola och fritids så där måste ni läsa varje vecka för att hålla er uppdaterade.
 • På schoolsoft delar vi varje fredag vårt fritidsschema för kommande vecka. Där hittar ni info om innehåll och var vi är. 
 • Grundschemat för ert barn läggs på Schoolsoft, tillfälliga schemaändringar skickas via sms till respektive avdelning
 • Om någon annan ska hämta ert barn måste detta meddelas.
 • Säg alltid  ”Hej” och ”Hej då” till en pedagog när ni kommer och innan hemgång
 • Extrakläder, regnkläder och stövlar ska alltid finnas på plats då vi går ut i alla väder
 • Egna leksaker stannar hemma
 • Ni når oss enklast via sms, vi stämmer alltid av våra telefoner innan fritids startar på morgonen och på eftermiddagen.
 • Då avdelningarna är på utflykt går alla elever med oavsett hämtningstid. Det är endast de elever som ska med buss som erbjuds stanna kvar på annan avdelning. Du som förälder hämtar på utflyktsmålet om hämtningstiden är innan 16:00. 

Fritids Plus för dig som är arbetslös eller föräldraledig

På Vesterhavsskolan finns möjlighet att ansöka om Fritids Plus. Fritids Plus innebär att alla barn mellan sex och nio år erbjuds plats på fritids efter skoldagen och fram till klockan 15, till samma kostnad som en ordinarie fritidsplats. Alla barn har rätt till Fritids Plus till och med vårterminen det år de ska fylla tio år.

Fritids Plus gäller endast under ett läsår i taget och inte under studiedagar eller lov. Detta innebär att alla barns Fritids Plus-placeringar avslutas läsårets sista dag. Därför måste du göra en ny ansökan för kommande läsår. Du kan säga upp platsen tidigare för ditt barn om du vill det, uppsägningstiden är då 60 dagar.