Fritidshemmen

Vi på Vesterhavsskolans fritidshem har som mål att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Vi vill främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I verksamheten får eleverna möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar.

Utifrån vårt styrdokument LGR 11 utformar vi undervisningen på fritidshemmet. Vi utgår från elevernas intresse och erfarenheter samt anpassar undervisningen efter deras olika förutsättningar.

Betydelsefulla inslag i vår verksamhet är natur, kultur och rörelse/hälsa vilket gör att vi arbetar såväl inomhus som utomhus.

Det viktigaste för oss är att tillsammans med eleverna hitta glädjen i vår verksamhet.

Fritidshemmet består av tre avdelningar:

Upptäckarna: Här går eleverna från förskoleklasserna. Hemvist i samma lokaler som de är i under skoldagen, på bottenplan i Villan. 

Personal: Veronica Boman, Karolina Qvarnström samt en vakant.

Telefonnummer: Fram tills Upptäckarnas telefon är på plats används Äventyrets telefonnummer, 0738-852703

Äventyret : Här går eleverna från åk 1. Hemvist på andra våningen i Villan. 

Personal: Helena Lund, Felicia Kling samt en vakant

Telefonnummer: 0738-852703

Spanarna: Här går eleverna från åk 2-5. Hemvist på andra våningen på Hertigen. 

Personal: Anna-Karin Alexandersson, Valentino Masic samt en vakant 

Vi håller öppet 06.30-18.00 varje dag. Vi öppnar och stänger i Upptäckarnas hemvist på första våningen i Villan belägen bredvid Hertigen.

På morgonfritids öppnar lärarna i förskoleklassen, Monika Nordberg och Lisa Ahlgren, samt en fritidspedagog.

Frukosten serveras:

07.30-08.00 i restaurangen på Hertigen. Vi ser gärna att de elever som ska äta frukost är på plats 07.30 för att få en lugn start på dagen. De elever som lämnas efter 07.30 och inte ska äta frukost lämnas på Villan. Från 07.50 är alla ute på gården fram till skolan börjar 08.15.

 

Mellanmålet  för fritids serveras:

Upptäckarna: 13.45

Äventyret: 14.00

Spanarna: 14.10

 

Måltider under lov:

Frukost: 07.30

Lunch: ca 11.15

Mellanmål: som ovan

 

På Schoolsoft delar vi varje vecka vårt veckoschema med info om innehåll och var vi håller till.

Då skolan har studiedagar håller fritids öppet som vanligt.

Under sommaren stänger fritidshemmen i fyra veckor, vecka 28-31. Veckorna vi har stängt är avgiftsfria. Måndag vecka 32 välkomnar vi alla tillbaka.

Bra att veta:

 • På din första dag kommer det att finnas en namnad plats i kapprummet på Villan där du lämnar väska, ytterkläder och skor. Där finns även plats för dina extrakläder. 
 • Namna era kläder så att de lättare hittas av ägaren när de kommit på villovägar. Under varje lov skänker vi kvarglömda kläder till välgörande ändamål.
 • Skolan står för frukt varje dag. 
 • Schoolsoft är vår kommunikationskanal vad gäller allt som rör skola och fritids så där måste ni läsa varje vecka för att hålla er uppdaterade.
 • På schoolsoft delar vi varje fredag vårt fritidsschema för kommande vecka. Där hittar ni info om innehåll och var vi är. 
 • Grundschemat för ert barn läggs på Schoolsoft, tillfälliga schemaändringar skickas via sms till respektive avdelning
 • Om någon annan ska hämta ert barn måste detta meddelas.
 • Säg alltid  ”Hej” och ”Hej då” till en pedagog när ni kommer och innan hemgång
 • Extrakläder, regnkläder och stövlar ska alltid finnas på plats då vi går ut i alla väder
 • Egna leksaker stannar hemma
 • Ni når oss enklast via sms, vi stämmer alltid av våra telefoner innan fritids startar på morgonen och på eftermiddagen.
 • Då avdelningarna är på utflykt går alla elever med oavsett hämtningstid. Det är endast de elever som ska med buss som erbjuds stanna kvar på annan avdelning. Du som förälder hämtar på utflyktsmålet om hämtningstiden är innan 16:00.