Kontakt

REKTOR

Bengt Walter

0346 – 122 20

INTENDENT

lokaler/vaktmästeri/restaurang

Jenny Boman

0346 – 122 20

EXPEDITION

0346 – 122 20

Elevhälsa, pedagoger och övrig personal samt arbetsrum nås via expeditionen.

ADMINISTRATION

Tina Walter

0346 – 122 20

KOMMUNIKATÖR

Jill Wegerup

0705-144761

ADRESS

Vesterhavsskolan
Elvägen 4
311 48 Falkenberg
0346-122 20