Kontakt

Expedition

Pedagoger och övrig personal samt arbetsrum nås via expeditionen
0346 – 122 20

REKTOR

Hanna Bakiras

0346 – 122 20

BITRÄDANDE REKTOR

Marie Amour

0346 – 122 20

HR

Rebecca Jansson

073 – 885 27 08

EKONOMI

0346 – 122 20

INTENDENT

Jenny Boman

0346 – 122 20

ADMINISTRATION

Tina Walter

0346 – 122 20

SKOLSKÖTERSKA

Birgitta Bengtsson

0346 – 122 33

ADRESS

Vesterhavsskolan
Elvägen 4
311 48 Falkenberg
0346-122 20