Lågstadiet

 Jag vill investera i mig själv. Jag inspirerar andra.
Tillsammans utmanar vi framtiden.

Vesterhavsskolans grundidé är progressionsinriktad undervisning som tillgodoser varje elev utifrån dess behov och kunskapsnivå.

För goda studieresultat prioriteras och värdesätts arbetsro och eleverna skolas in i Vesterhavsandan som bygger på ansvar, trygghet och kunskap.

Tillsammans skapar alla på skolan en miljö där alla kan trivas, få vara sig själva och utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt.

Vårt lågstadium har idag i årskurs 1-2 två klasser med 22 elever i varje klass och i årskurs 3 en klass med 22 elever. I årskurs 1 är det tvåpedagoger som sköter undervisningen med två fritidspedagoger som stöttar, årskurs 2 delar tre pedagoger på de två klasserna och i årskurs 3 är det två pedagoger som delar på undervisningen. Co-teaching stärker undervisningen och blir en trygghet för såväl elev som pedagog.