Lågstadiet

 Jag vill investera i mig själv. Jag inspirerar andra.
Tillsammans utmanar vi framtiden.

Vesterhavsskolans grundidé är progressionsinriktad undervisning som tillgodoser varje elev utifrån dess behov och kunskapsnivå.

För goda studieresultat prioriteras och värdesätts arbetsro och eleverna skolas in i Vesterhavsandan som bygger på ansvar, trygghet och kunskap.

Tillsammans skapar alla på skolan en miljö där alla kan trivas, få vara sig själva och utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt.

Vårt lågstadium består av förskoleklass om 44 elever samt årskurs 1-3 med två klasser om 22 elever i varje klass. Det är tre pedagoger som delar på undervisningen i varje årskurs. Co-teaching stärker undervisningen och blir en trygghet för såväl elever som pedagoger.