Musik

På musikprofilen får du möjlighet att utveckla din musikaliska kreativitet, individuellt och tillsammans med andra.

Du erbjuds musikaktiviteter i olika former där vi lägger stor vikt på kunskap, glädje, trygghet och samarbete.

Detta utmynnar i många roliga former av musikprojekt: konserter i och utanför skolan, studioinspelningar, komponerande samt ljud- och ljusteknik.