Högstadiet

Vesterhavsskolans högstadium har 300 elever i årskurs 7-9. Skolan grundades 2009 och har under alla år nått höga studieresultat.

Ordning och arbetsro prioriteras högt och är en av faktorerna till de höga resultaten. Skolan riktar sig till elever som tar sin utbildning på allvar och vill lära sig.

Det som är utmärkande för Vesterhavsskolan är att vi fokuserar på några få principer och i kombination med elever som gör sitt bästa, lärare som har en stark tro på att eleven kan och föräldrar som är engagerade och hjälpsamma, uppnår vi våra mål.

Eleverna på Vesterhavsskolan väljer en profilinriktning, ett ämne som de fördjupar sig i under den tid som i läroplanen ligger som elevens val. Vesterhavsskolan erbjuder musik, dans, fotboll, friidrott och racketsport.

SPRÅK
Vesterhavsskolan erbjuder Falkenbergs bredaste språkundervisning. Eleverna har hos oss möjligheten att välja mellan franska, italienska, tyska och spanska när de gör sitt val i moderna språk.