Elevhälsan på
Vesterhavsskolan

Enligt skollagen ska Elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande.
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

På Vesterhavsskolan arbetar följande professioner och personer inom Elevhälsan:

Elevsamordnare (socionom): Lina Ahl
Elevcoach (socialpedagog): Niklas Axborn
Skolsköterska: Birgitta Bengtsson
Tillgång till skolläkare: Therese Mårtensson
Kurator: Karin Melin
Tillgång till skolpsykolog: Petra Kåks
Speciallärare: Anette Larsson Hammarberg
Studie- och yrkesvägledare: Linda Lundin

Skolsköterska, kurator, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, elevsamordnare och elevcoach finns regelbundet på skolan. Skolläkare och skolpsykolog tas in vid behov.

Kontaktuppgifter till Elevhälsan hittar ni på hemsidan under fliken ”Kontakt” alternativt på Schoolsoft.

Blanketter