Elevhälsan på
Vesterhavsskolan

Enligt skollagen ska Elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande.
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

På Vesterhavsskolan arbetar följande professioner och personer inom Elevhälsan:

Elevvärd/Kurator(socionom): Lina Ahl
Elevcoach (socialpedagog): Niklas Axborn
Skolsköterska: Birgitta Bengtsson
Tillgång till skolläkare: Therese Mårtensson
Kurator: Karin Melin
Tillgång till skolpsykolog: Petra Kåks
Speciallärare F-5: Anette Larsson Hammarberg                                            Studiehjälp 6-9: Therese Qvarnström, Eva-Marie Rönnborg
Studie- och yrkesvägledare: Linda Lundin

Skolsköterska, kurator, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, elevsamordnare och elevcoach finns regelbundet på skolan. Skolläkare och skolpsykolog tas in vid behov.

Kontaktuppgifter till Elevhälsan och Studiehjälpen hittar ni på hemsidan under fliken ”Kontakt” alternativt på Schoolsoft.

Blanketter