Vesterhavsskolans profiler

Profilerna på Vesterhavsskolan har två huvudinriktningar:
Entertain och Sports.

Årskurs 7-9

Under Sport hittas inriktningarna fotboll, friidrott och racketsport. Entertain erbjuder musik och dans.

Profilen är den tid som kallas elevens val och det ger våra elever en möjlighet att välja att fördjupa sig i ett intresse de har redan har eller upptäcka ett nytt.

Profilen ger fördjupad kunskap och färdigheter i ämnet men vi har en bred utgångspunkt och alla profilerna arbetar under ledorden: ansvar, trygghet och inkludering.

Profilen ska för alla elever vara rolig och utmanande på ett sådant sätt att den ger extra energi till resten av skoldagen.

Årskurs F-6

Årskurs F-6 har mindre profiltid under vilken inriktningen är bredare med en möjlighet för eleverna att bekanta sig med många olika grenar inom idrott och estetik.

För eleverna i årskurs 4-6 erbjuds fotboll, racketsport, friidrott och dans.

Eleverna i F-3 arbetar tillsammans med ordinarie pedagoger på profiltiden/ elevens val, utifrån elevernas intresseområden.

Profiler läsåret 22/23

Elevens val/profilen är en fördjupning inom något av skolans kärnämnen och ska inte ses som en satsning inom till exempel en idrott. Utan som något lite friare under skoldagen i vilket man får utveckla ett intresse, fokus på samtliga profiler är inkluderande och breddverksamhet. Vilka profiler som finns på skolan bestäms inför varje läsår. Läsåret 22/23 är profilerna inom Sport; friidrott, fotboll och racketsport, och inom Entertain; dans och musik.

Fotboll, friidrott och tennis är de profilinriktningar vi erbjuder för de elever som vill få mer tid för och utvecklas i sitt idrottsintresse.

Fotboll, friidrott och tennis är de profilinriktningar vi erbjuder för de elever som vill få mer tid för och utvecklas i sitt idrottsintresse.

Dans och musik är våra profilinriktningar under samlingsnamnet Entertain och här får eleverna en chans att bredda sina estetiska kunskaper.