Vesterhavsskolans profiler

Profilerna på Vesterhavsskolan har två huvudinriktningar:
Arts och Sports.

Årskurs 6-9

Under Sport hittas inriktningarna fotboll, friidrott och tennis. Entertain erbjuder musik, dans, bild och formgivning.

Profilen är den tid som kallas elevens val och det ger våra elever en möjlighet att välja att fördjupa sig i ett intresse de har redan har eller upptäcka ett nytt.

Profilen ger fördjupad kunskap och färdigheter i ämnet men vi har en bred utgångspunkt och alla profilerna arbetar under ledorden: ansvar, trygghet och inkludering.

Profilen ska för alla elever vara rolig och utmanande på ett sådant sätt att den ger extra energi till resten av skoldagen.

Årskurs F-5

Årskurs F-5 har mindre profiltid under vilken inriktningen är bredare med en möjlighet för eleverna att bekanta sig med många olika grenar inom idrott och estetik.

För eleverna i årskurs 4-5 erbjuds under läsåret 19/20 fotboll, racketsport och dans. Eleverna kan också välja att tillsammans med ordinarie pedagoger utforska andra idrotter och estetiska grenar.

Eleverna i F-3 arbetar tillsammans med ordinarie pedagoger på profiltiden/ elevens val, utifrån elevernas intresseområden.

Profiler läsåret 19/20

Elevens val/profilen är en fördjupning inom något av skolans kärnämnen och ska inte ses som en satsning inom till exempel en idrott. Utan som något lite friare under skoldagen i vilket man får utveckla ett intresse, fokus på samtliga profiler är inkluderande och breddverksamhet. Vilka profiler som finns på skolan bestäms inför varje läsår. Läsåret 19/20 är profilerna inom Sport; friidrott, fotboll och tennis, och inom Entertain; bild- och formgivning, dans och musik.

Vesterhavsskolan erbjuder Falkenbergs bredaste språkundervisning. Eleverna har hos oss möjligheten att välja mellan franska, italienska, tyska och spanska när de gör sitt val i moderna språk. Upptill det erbjuder vi Cambridge Certificate in Advanced English.

Fotboll, friidrott och tennis är de profilinriktningar vi erbjuder för de elever som vill få mer tid för och utvecklas i sitt idrottsintresse.

Fotboll, friidrott och tennis är de profilinriktningar vi erbjuder för de elever som vill få mer tid för och utvecklas i sitt idrottsintresse.

Bild och formgivning, dans och musik är våra profilinriktningar under samlingsnamnet Entertain och här får eleverna en chans att bredda sina estetiska kunskaper.