Tillsammans når vi resultat

Vesterhavsskolan är Falkenbergs kommuns största grundskola med 609 elever i årskurs F-9.

På Vesterhavsskolan jobbar vi progressionsinriktat, för att säkerställa att oavsett nivå så rör sig eleven framåt i kunskapsinlärningen, vilket är lika viktigt som provresultat och betyg. Vi jobbar kollaborativt i såväl lärarrum som klassrum. Tillsammans kan vi mer och utvecklas som individer och som grupp.

Skolan grundades 2009 och vi har under de här åren byggt upp en tradition av höga studieresultat som bygger på god lärmiljö, arbetsro och hårt arbete. Grunden för lärandet finns hos oss men viljan måste komma från eleven. Att gå på Vesterhavsskolan handlar om att investera i sig själv.

Vesterhavsskolans övergripande mål är att positionera sig som en skola bland de tio procent bästa i Sverige avseende slutbetyg. Vårt mål är att eleverna ska uppnå de högre kunskapskraven och kunna mer än vad läroplanen föreskriver. Vi vill att våra elever ska ha ett försprång när de börjar läsa på gymnasiet, eller fortsätter sina studier vid universitet i Sverige eller utomlands.

Vi bemöter varandra med vänlighet och respekt.
Vi gör vårt bästa och bryr oss om varandra.

Under åren på Vesterhavsskolan lär sig eleverna att söka förklaringar, tänka logiskt och se samband, de samlar på sig kunskaper som lär dem att se världen i ett större perspektiv och som krävs för att ifrågasätta och påverka samhället vi lever i.