Öppet hus

Det här är din värld.

Trygghet som grund. Ansvar som stöd. Kunskap som mål.

Alla kan bli något stort.

På Vesterhavsskolan skapar vi trygga lärmiljöer som präglas av ordning, struktur och säkerhet. Vi har höga akademiska förväntningar på alla elever. Vår övertygelse är att alla kan lära sig.

Vesterhavsskolan erbjuder Falkenbergs bredaste språkundervisning. Eleverna har hos oss möjligheten att välja mellan franska, italienska, tyska och spanska när de gör sitt val i moderna språk. Upptill det erbjuder vi Cambridge Certificate in Advanced English.

Bild och formgivning, dans och musik är våra profilinriktningar under samlingsnamnet Entertain och här får eleverna en chans att bredda sina estetiska kunskaper.

Bild och formgivning, dans och musik är våra profilinriktningar under samlingsnamnet Entertain och här får eleverna en chans att bredda sina estetiska kunskaper.

Fotboll, friidrott och tennis är de profilinriktningar vi erbjuder för de elever som vill få mer tid för och utvecklas i sitt idrottsintresse.