Det här är din värld.

Trygghet som grund. Ansvar som stöd. Kunskap som mål.

Vårt lågstadium består av förskoleklass om 44 elever samt årskurs 1-3 med två klasser om 22 elever i varje klass. Det är tre pedagoger som delar på undervisningen i varje årskurs. Co-teaching stärker undervisningen och blir en trygghet för såväl elever som pedagoger.

Årskurs 4-6 består av två klasser med 22 elever i varje klass. Tre pedagoger delar på undervisningen i varje årskurs. Co-teaching stärker undervisningen och blir en trygghet för såväl elever som pedagoger.

Årskurs 4-6  består av två klasser med 22 elever i varje klass. Tre lärare delar på undervisningen i varje årskurs. Co-teaching stärker undervisningen och blir en trygghet för såväl elever som pedagoger.

Vesterhavsskolans högstadium har 300 elever i årskurs 7-9. Skolan grundades 2009 och har under alla år nått höga studieresultat.

Vi på Vesterhavsskolans fritidshem har som mål att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Vi vill främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vi på Vesterhavsskolans fritidshem har som mål att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Vi vill främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Alla kan bli något stort.

På Vesterhavsskolan skapar vi trygga lärmiljöer som präglas av ordning, struktur och säkerhet. Vi har höga akademiska förväntningar på alla elever. Vår övertygelse är att alla kan lära sig.