Entertain

Att gå på Vesterhavsskolans Entertainprofil innebär i första hand en vanlig skolgång med de vanliga ämnena och de vanliga läxorna. I andra hand får eleverna en utbildning inom musik eller dans under kvalificerad ledning. Vi vet att denna kombination kommer att ge dig som elev, en intressant och givande högstadieutbildning. Att söka till en ny skola är en utmaning i sig. För de flesta är det ett sätt att växa och få nya kamrater.

Utveckling, struktur och uppföljning är de hörnstenar som vi kommer att bygga vår skolgång på, detta innebär ett stort föräldraengagemang, där man följer sitt barns utveckling kontinuerligt.

Eleverna har profil två gånger i veckan i pass om 50 minuter.

På musikprofilen får du möjlighet att utveckla din musikaliska kreativitet, individuellt och tillsammans med andra.

Att våga dansa stort, att våga testa nya saker, att våga framträda för publik och på så sätt bli tryggare i sig själv och i gruppen.

Att våga dansa stort, att våga testa nya saker, att våga framträda för publik och på så sätt bli tryggare i sig själv och i gruppen.