Inför skolstart

Schoolsoft
Schoolsoft är vår interna informationskanal. Vårdnadshavare får inloggning av skolan till denna plattform via brev under sommaren. I brevet kommer mer information om Schoolsoft.

Du förväntas vara gå in på Schoolsoft minst varje vecka för att hålla dig uppdaterad kring skolans information, veckobrev, frånvaroanmälan etc. Länk till plattformen finns på hemsidan.

Fritidshemmen:
Våra fritidshem Upptäckarna (F), Äventyret (åk1) och Spanarna (åk 2-5) håller öppet 6.30-18.00. Fritids öppnar och stänger i Villan. 

På fritids serveras frukost 7.30-8.00 och om ditt barn ska äta frukost vill vi gärna att det är på plats senast 7.20 då vi ska gå till Hertigen. De barn som inte äter frukost stannar i Villan med personal. Mellanmål serveras olika tider mellan kl. 13.45-14.30 för de olika fritidshemmen.

På Vesterhavsskolan håller vi öppet på fritids på studiedagar.

OBS! Ni behöver säga upp er kommunala barnomsorg (förskoleplats/fritidsplats) senast 60 dagar före start här på Vesterhavet. Detta för att slippa dubbla barnomsorgsavgifter. 

Läs mer om fritidshemmen

Skolskjuts:
Hemkommunen är inte skyldig att sörja för skolskjuts om elever väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i. Falkenbergs kommun har dock policyn att tilldela elever busskort, i de fall eleven ändå skulle fått ett sådant om den valt att gå på den skola kommunen valt för eleven.

Vesterhavsskolan erbjuder sig att betala halva kostnaden under terminstid för kortet “period ungdom” som i nuläget kostar 391 kr/månad och som gäller dagar/kvällar/helger/lov. Detta gäller alltså för de elever som har nedan avstånd till vår skola och som kommunen inte betalar för.
2 km åk F-2
3 km åk 3-5
4 km åk 6-9

Vesterhavsskolan har ansvaret för eleverna när eleverna är i skolan, under schemalagd skoltid. När det gäller transport till och från skolan är det alltid vårdnadshavarna som ansvarar för sina barn.

Hämtning och lämning:
Du är välkommen att hämta och lämna ditt barn i verksamheten. Håll gärna samtalen med personal korta då de i första hand ska ha tid till barnen. Önskar du längre samtal går det fint att boka. 

Inga bilar körs över bron, utan du parkerar på avsedda platser. Notera särskilt att utrymme behöver lämnas vid bron för att utryckningsfordon ska kunna ta sig fram. Vid baksidan av Arenan och vid Tennishallen finns flera parkeringsplatser. Till skolan kör du lämpligen in mittemot Skogskyrkogården och kör ut vid höghuset. På så vis minskar trängseln av bilar.