Biblioteket

Vesterhavsskolans har ett stort skolbibliotek som är öppet tisdagar-fredag 8-16.

Biblioteket på Vesterhavsskolan ligger på Arenan.

Till biblioteket kan du komma när du vill studera i lugn och ro, när du behöver söka information och när du letar efter något bra att läsa. Biblioteket är bemannat av en utbildad bibliotekarie hela skoldagen, så du kan alltid få hjälp med informationssökning och källkritik, och få tips på bra böcker att läsa.

 

Vi har ett stort och uppdaterat utbud av faktaböcker så väl som skönlitteratur, för en läsning som främjar läroplanens krav, men också stödjer personlig bildning och läslust.

Skolbiblioteket har en central roll i skolans pedagogiska verksamhet, bibliotekarien och skolans pedagoger samarbetar för att skapa de bästa förutsättningar för elevernas måluppfyllelse.

 

Du behöver inget lånekort för att låna böcker i, det räcker att uppge ditt namn och klass. Hinner du inte läsa färdigt går det oftast att låna om. Böckerna återlämnas direkt till bibliotekarien.