Kärnvärden

Vesterhavsskolan – det här är din värld

På Vesterhavsskolan skapar vi trygga lärmiljöer som präglas av ordning, struktur och säkerhet. Vi har höga akademiska förväntningar på alla elever. Vår övertygelse är att alla kan lära sig.

Kärnvärden

Jag vill investera i mig själv.
Du ska inspirera andra.
Vi kan tillsammans utmana framtiden.

Till eleven

Vesterhavsskolan har förväntningar på att du som elev vill investera i dig själv, genom att.
● arbeta fokuserat på lektionerna.
● göra de uppgifter som förväntas i skolan och hemma.
● följa skolans ordningsregler.
● få med sig rätt saker och material till skolan.
● delta aktivt inom din profil och elevens val.

Vesterhavsskolan har förväntningar om att du som elev ska inspirera andra, genom att
● vara en hjälpsam studiekamrat och skolkamrat.
● göra ditt bästa.
● dela med dig av dina tankar och lärdomar.
● vara dig själv.

Vesterhavsskolan har förväntningar om att vi tillsammans kan utmana framtiden, genom att
● var och en tror på sig själv och det den gör.
● ha drömmar och mål med vart man vill nå .
● samarbeta med varandra.
● ha höga förväntningar på varandra.

Till vårdnadshavare

Vesterhavsskolan har förhoppningar om att du som vårdnadshavare stödjer barnet
● i sin naturliga utveckling.
● i att få med sig rätt saker och material till skolan.
● med stöd i de läxor som ges.

Vesterhavsskolan har förhoppningar om att du som vårdnadshavare ser till att barnet
● kommer utvilat till skolan.
● har tillgång till kläder för olika väderlekar på skolan

Vesterhavsskolan har förhoppningar om att du som vårdnadshavare tar ansvar för att
● kommunicera tankar om skolan och utbildningen med oss. Det är en förmån för oss att kunna utvecklas utifrån era upplevelser och tankar.
● planera in ledigheter och resor då skolan har lov.
● kommunikation med hemmet under skoltid sker via personal på skolans telefoner.
● allmänt gäller att eleverna i årskurs F-3 lämnar mobilerna hemma.
– Om eleverna inom F-3 tar med telefoner till skolan får telefonerna stanna kvar i kapprummet och skolan ansvarar ej för dessa.
– Om eleverna inom åk 4-6 tar med telefoner till skolan kan de lämna in dessa till lärarna vid skolstarten på morgonen och återfås vid skolslut. Det går inte att hämta ut dem på raster och luncher.
● det är i hemmet, före skolstart, som barn gör upp om de ska följa med någon annan hem efter skolan. I skolan och på fritids har vi inte möjlighet att hjälpa till med sådan kommunikation.

Digitala verktyg

På Vesterhavsskolan finns digitala verktyg tillgängliga för alla elever. Här använder vi dock digitala verktyg restriktivt och enbart när dessa kan hjälpa till att förstärka pedagogiska processer för ökad måluppfyllelse för eleverna. Vi använder istället oftast andra läromedel i vår undervisning, såsom böcker eller annat liknande material. Det är alltid lärarna som beslutar när och hur digitala verktyg ska användas i undervisningen. När eleverna arbetar med digitala verktyg använder de Ipads.