Mellanstadiet

Vesterhavsskolans grundidé är progressionsinriktad undervisning som tillgodoser varje elev utifrån dess behov och kunskapsnivå.

För goda studieresultat prioriteras och värdesätts arbetsro och eleverna skolas in i Vesterhavsandan som bygger på ansvar, trygghet och kunskap.

Tillsammans skapar alla på skolan en miljö där alla kan trivas, få vara sig själva och utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt.

Årskurs 4 och 5 består av dubbla paralleller med 22 elever i varje klass. Tre lärare delar på undervisningen i två klasser. Co-teaching stärker undervisningen och blir en trygghet för såväl elever som pedagoger.

Eleverna på vårt mellanstadium har som elevens val profil en gång i veckan och ges då möjligheten att prova på några av de profiler som finns under våra två profilinriktningar Arts och Sport.