Om skolan

Vesterhavsskolan grundades 2009 och har under åren utmärkt sig för höga studieresultat.

Kombinationen av motiverade elever, kompetenta lärare och en miljö där varje elev tillåts växa och utvecklas är något vi är stolta över. Dessutom är det en viktig orsak till varför våra elever har de bästa studieresultaten i Falkenberg.

Under åren på Vesterhavsskolan lär sig eleverna att söka förklaringar, tänka logiskt och se samband, de samlar på sig kunskaper som lär dem att se världen i ett större perspektiv och som krävs för att ifrågasätta och påverka samhället vi lever i.