Språk

Vesterhavsskolan är stolta över att kunna erbjuda våra elever Falkenbergs bredaste språkundervisning. Eleverna har hos oss möjligheten att välja mellan franska, italienska, tyska och spanska när de gör sitt val i moderna språk.

Upptill det erbjuds våra elever i årskurs 9 som har goda kunskaper i engelska att läsa en kurs med fördjupad engelska vilket kan mynna ut i att de tar Cambridge Certificate in Advanced English. Ett internationellt språkdiplom som många universitet och arbetsgivare värderar högt.